Ochrana osobních údajů

Provozovatel e-shopu 3Ddesign, sro na stránkách www.3ddesign.sk IČ 54077052 hlavní sídlo Partyzánská 324/3, 90028 Ivanka pri Dunaji zpracovává osobní údaje poskytnuté kupujícím za účelem vyplnění dodatečného potvrzení obchodních podmínek, za účelem vyřízení elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikace mezi smluvními stranami v době požadované zvláštními právními předpisy.

Základní ustanovení

1.Správcom osobních údajů podle paraparatu 5 písm. o) Zákon č. 18/2018 o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“) je 3Ddesign, sro ICHO ICHO 54077052 hlavní sídlo Partyzánská 324/3, 90028 Ivanka pri Dunaji  (dále jen „Správca“);

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: info@3ddesign.sk, tel.: +421944156440;

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem kupujícího poskytl a které správce získal na základě plnění kupní smlouvy a zpracování elektronických objednávek v internetovém obchodě. www.3ddesign.sk.;

2. Správce zpracovává pouze identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění kupní smlouvy;

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem doručení, zúčtování plateb a nezbytné komunikace mezi smluvními stranami v souladu se zvláštními právními předpisy. Osobné udáje nebudou zveřejněny a nebudou převedeny do jiných zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

1. Chcete-li se zaregistrovat na webu www.3ddesign.sk podle odstavce 13 odst. 1 písm. 18 písm. a) zák. 2018/XNUMX O ochraně osobních údajů;

2. Pro účely vybavení elektronické objednávky zákazníka (jméno, adresa, e-mail, tel. číslo);

3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcom;

4. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správa uchovává osobní údaje po dobu nevyhnutnou k výkonu práv a oblivní vytájení z tvrdého relázního mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 období od ukončení smluvního vztahu;

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje vymazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, je subdodávatelia Správcu. Služby těchto subdodavatelů bezvýhradně souvisí s úspěšným uzavřením kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavatelé správce jsou:

  • Webnode AG (e-shopový systém);
  • Slovenská pošta (doručovací služba);
  • Google Analytics (analýza webových stránek);
  • Najlepsí účtovník sro (účtovníctvo);

Právo kupujícího

Kupující má dle podmínek stanovených zákonem právo:

1. Pro přístup k vašim osobním údajům;

2. Zpracování osobních údajů;

3. K vymazání osobních údajů;

4. Vznešt námitku proti právu;

5. Přenositelnost dat;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@3ddesign.sk;

7. Podejte stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na osobní údaje.

Ochrana osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že již přijal veškerá nezbytná technická a organizační opatření nezbytná k ochraně osobních údajů kupujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, především zabezpečení přístupu k počítači hesly, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítače.

Závěrečná ustanovení

1. Zasílání elektronických objednávek na webu www.3ddesign.sk potvrzuje, že kupující byl již seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů, avšak již je v celém rozsahu přijímá;

2. Pomocí těchto pravidel budete moci zásady uložit;

3. Správce má právo tato pravidla kdykoli změnit. Pravidiel je povinen zveřejnit novou verzi na svých webových stránkách.

Tieto Pravidlá vstupují do platnosti 29.9.2021.