Kamerový systém ve společnosti 3Ddesign, sro

  1. Účelem kamerového systému ve společnosti 3Ddesign, sro je zajištění bezpečnosti majetku a ochrana zaměstnanců v provozu na adrese Moyzesové 228/20, 90028 Ivanka pri Dunaji.
  2. Kamerový systém se bude skládat z několika kamer umístěných v exteriéru i interiéru provozu. Výběr a umístění kamer bude provedeno tak, aby bylo zajištěno maximální pokrytí celého prostoru provozu při zachování soukromí zaměstnanců a zákazníků.
  3. Kamerový systém bude mimo provoz a bude nonstop monitorován. Záznamy budou uchovávány po dobu 14 dnů a po uplynutí této doby budou automaticky smazány.
  4. Kamerové záznamy budou přístupné pouze oprávněným osobám, které byly předem určeny odpovědnými zaměstnanci společnosti.
  5. Kamerový systém bude pravidelně kontrolován a udržován tak, aby byl vždy v bezvadném funkčním stavu.
  6. V případě jakýchkoli neočekávaných událostí či incidentů budou kamerové záznamy použity k prošetření a vyřešení případu.
  7. Soukromé údaje zákazníků nebo zaměstnanců budou chráněny v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.
  8. Tato směrnice je platná ode dne jejího schválení a může být kdykoliv měněna či aktualizována dle potřeb společnosti 3Ddesign, sro.